• Print

ИНСТРУКЦИИ

10 стъпки за безопасно използване на летящи фенери:

1. Уверете се, че вятърът е много слаб - 10 км/ч или по-лек е препоръчително за запалване на летящи фенери от всякакъв размер.
2. Използвайте само на открито пространство далеч от дървета, електропроводи и сгради. Да не се използват летящи фенери ако в радиус от 7 км има летище.
3. В случай на лек вятър, уверете се, че когато пускате летящия фенер, той не лети към сгради, дървета, летища, пътища или към територия, за която може да представлява опасност.
4. Уверете се, че всички зрители стоят по посока на вятъра спрямо хората, пускащи летящи фенери.
5. Препоръчително е да има кофа с вода или пожарогасител наблизо в случай на извънредна ситуация.
6. Летящите фенери не са играчка. Те трябва да се пускат в присъствието на отговорни възрастни.
7. Да не се използва по време на продължителни периоди на засушаване.
8. Да не се пускат летящи фенери с разкъсано или повредено тяло.
9. Да не се пускат летящи фенери от хора в нетрезво състояние или под въздействието на наркотици.
10 .Прочетете внимателно инструкциите за безопасност, преди да пуснете летящи фенери.

Как се използават :

По-лесно е пускането на фенерите   от двама души –  един да държи фенера а втория човек да запалва горивната плочка.
1. Извадете много внимателно хартиения фенер от опаковката за да не наруши цялоста му и го разпънете до пълен размер, като внимавате да не разкъсате хартиеното тяло. Леко размахайте във въздуха, така че фенерът да се изпълни с въздух.
2. След това махнете  защитното фолио от горивната плочка, и закрепете хубаво горивната плочка към фенера с помоща на телта.
3. Задръжте фенера от върха му в изправено положение и напълно го разгърнете, докато втория човек запалва горивната плочка на няколко места, за да се осигури равномерно горене.
4. Горивната плочка се оставя да гори докато летящият фенер се изпълни с достатъчно количество топъл въздух. Когато фенерът е готов да отлети,
леко ще се опита да се отдели от ръцете Ви (около минута).

Инструкции при топло време:

При повишаване на температурите през летните месеци, изпълването на фенера с топъл въздух става по бавно тъй като околната темперетура е по висока и за да се получи температура разлика, която е причината да лети фенера е необходимо повече време.За това препоръчваме задържането на фенера до момента в който подемната  му сила се усеща в ръцете и той рязко тръгва нагоре.В противен случай фенерът може да направи кратък полет от няколко метра и да падне.

Не забравяте са си намислите едно желание преди да пуснете фенера!

ВАЖНО:
При отваряне на този продукт вие приемате цялата отговорност при персонални наранявания и  граждански щети при неправилно използване на летящите фенери.Използването на летящите фенери при неподходяща среда или метеорологичните условия може да доведе до пожари.

Био-разградими летящи фенери направени от негоряща  хартия,  бамбукова рамка и горивна плочка.